آرشیو اخبار

گزارش تصویر از مراحل آماده سازی تا مراسم گشایش کتابخانه بنیاد کتاب مطهر

مراسم گشایش کتابخانه بنیاد مطهر در اوایل ابان ماه سال جاری با مجموعه 4000 جلدی از متون درسی کلیه ی رشته های تحصیلی دانشگاه کاشان با حضور مسئولین دانشگاهی و مدیر عامل ستاد توسعه ی دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب